Athens

SWEA Rumsförmedling

SWEA har över hela världen en rumsförmedling. Det innebär att Sweor upplåter sina hem för besökande så att man för en billig penning får övernatta och äta frukost.

Här i Aten håller vi ett aktuellt register över rum här och också över kontaktpersoner globalt.

Är du intresserad kontakta oss!

HELENE BANKEFORS PALAGHIAS