Network Menu

SWEA Athens Årsmöte 2015

 

Här kommer kallelsen till vårt årsmöte 2015 den 27 januari på Paulusgården.
Frågorna som skall behandlas på årsmötet är redovisning av årets verksamhet och ekonomiska resultat och frågan om den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Därefter får vi förslag till budget för det kommande året samt val av ny styrelse, revisorer och valberedning. Om du har andra frågor du vill ha behandlade, kontakta någon i styrelsen, så tar vi upp dem på föredragningslistan. Vi kommer också att presentera ett preliminärt program för året.

Rösträtt har den som betalat årsavgiften för 2015 (40 euro), som du alltså kan betala till vår kassör innan mötet börjar. Den som inte kan närvara vid mötet kan rösta genom fullmakt. Medlem i SWEA äger rätt att rösta för en (1) icke närvarande medlem.

Under kvällen anordnar vi liksom förra året ett lotteri, med flera fina priser. Efter avslutat möte bjuder SWEA Athens på en middag.

Varmt välkomna!
Styrelsen