Network Menu

SWEA Rumsförmedling

SWEA har i hela världen en rumsförmedling. Det innebär att Sweor upplåter sina hem för besökande så att man med en billig penning får övernatta och äta frukost.

Här i Aten håller vi ett aktuellt register över rum här och också över kontaktpersoner globalt.

Är du intresserad?
Kontakta Helene på:
athens(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org