Network Menu

SWEA i korthet

SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med runt 7 500 svensktalande kvinnor i ett 70-tal lokala avdelningar (chapters) och ett 30-tal länder.

SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

SWEA ger donationer och delar ut stipendier för runt två miljoner kronor per år.

SWEA är en icke-vinstdrivande ideell organisation som erbjuder ett personligt kontaktnät samt är ett starkt socialt stöd för den svenska industrin utomlands.

SWEA representeras på många platser i världen och spelar därför en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.

SWEA startades i Los Angeles, CA, USA år 1979 av Agneta Nilsson.

SWEAs Motto är Världsvid Vänskap, Global Kompetens, Lokalt Stöd.

Några exempel på SWEAs verksamhet:

SWEA ger medlemmarna stöd vid utflyttning, flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomst till Sverige.

SWEA är en del av Sverigebilden ute i världen genom arrangemang som Julbasarer och firande av Lucia, Midsommar, m.m..

SWEA stödjer projekt, utbildning, m.m. med svensk anknytning.