Network Menu

SWEA Athens Barngrupp – resumé över 2017

SWEA Athens Barngrupp 2017

Viktoria Johansson är samordnare för barngruppen och summerar här året som gått.

SWEA Athens Barngrupp startades för fem år sedan och har under 2017 bestått av 33 barn med familjer. Barnen är i åldrarna nyfödd till 10 år. Svensktalande barn med föräldrar och mor-/farmödrar i alla åldrar är varmt välkomna!

Information om barngruppens aktiviteter skickas ut via elektronisk post samt via inlägg i en sluten Facebookgrupp. Normalt skickas ett nyhetsbrev ut varje månad via email med information om månadens samtliga träffar. Sedan skickas påminnelser ut varje vecka via email och inlägg i Facebookgruppen.

Typ av aktiviteter, dagar, tider och platser varieras för att det ska finnas något för alla medlemmar. Vi samlas för lek- och fikaträffar på barnvänliga caféer med lekrum, utelek i parker och lekparker, besök på platser som intresserar barnen (i maj fick vi t.ex. guidning på svenska på ett rehabiliteringscentrum för sköldpaddor), föredrag och andra träffar för oss vuxna, som after work, middagar etc. Vi uppmärksammar även svenska traditioner och högtider på olika sätt. Ibland genom större evenemang som den årliga maskeradfesten i februari och julkalaset i slutet av november samt – i samband med barnsången – julgransplundring på tjugondag Knut och luciafirande i december. Vid andra tillfällen, som på vårfrudagen, påsk samt Valborg har vi firat på enklare sätt med pyssel och fika. I samband med julkalaset samlade barnen för andra året i rad in julklappar till barnhemmet Xatzikiriakeio i Pireus – uppskattat av stora och små.

I september startades ett nytt projekt inom ramarna för barngruppens verksamhet: Lek och Lär. Lek och Lär är en strukturerad lekgrupp för barn i åldrarna 3-5 år, ämnad att stärka deras svenska språkkunskaper i en lekfull lärmiljö. Intresset har varit stort, platserna fylldes snabbt och 13 barn har träffats varje lördag förmiddag under hösten i en lokal i Koukaki. Varje lekträff utgår från ett särskilt tema och startar med en samling följd av organiserad lek med inslag av rim, ramsor och sånger kring det temat. Därefter tas en kort paus med fruktstund ute på gården tillsammans med oss föräldrar. Efter rasten samlas barnen vid pysselbordet för att skapa något spännande utifrån temat, innan de får varva ner med en mysig sagostund med högläsning ur en svensk barnbok. Därefter avslutas träffen med en kort gemensam avslutningsstund. Barnen uppmuntras att delta aktivt och att utveckla sitt svenska tal och ordförråd genom de olika aktiviteterna. Varje lekträff varar i ca 90 minuter.

Vårt mål och förhoppning är att en organiserad lekgrupp, där man bara talar svenska, kan hjälpa barnen både att hålla liv i och utveckla sitt svenska språk, men även öka deras kunskaper om Sverige och stärka banden till Sverige och den svenska kulturen. Verksamheten fortsätter under 2018.

Ett annat återkommande inslag i vår verksamhet är barnsången, som sker i samarbete mellan SWEA Athens Barngrupp och Svenska Kyrkan i Aten. Vi är många som ser fram emot de svängiga onsdagseftermiddagarna på Paulusgården. I samband med vår sista barnsångsträff i december anordnades för andra året i rad ett luciafirande för de allra minsta, en ny uppskattad tradition som vi ämnar fortsätta med.

Vi har också goda relationer med den Svenska Skolan och arrangerade i april tillsammans en informationsträff, där barngruppens medlemmar fick veta mer om skolans verksamhet.

Det som främst binder oss samman i barngruppen är ju det svenska språket och den svenska kulturen och våra främsta ambitioner inför 2017 rörde just dessa områden: att starta Lek och Lär för att hjälpa barnen att utveckla sina svenska språkkunskaper samt att uppmärksamma ännu fler svenska traditioner under året. Under 2018 vill vi fortsätta att bygga vidare på detta på olika sätt.

Det är så roligt att se SWEA Athens Barngrupp växa, vidgas och stärkas. Vi ser fram emot ett nytt spännande år och vill än en gång hälsa alla svensktalande barn, föräldrar och mor- och farföräldrar hjärtligt välkomna till oss!

Viktoria Johansson

Samordnare SWEA Athens Barngrupp