Network Menu

Överflyttning av medlemskap

Vid överflyttning av medlemskap från en avdelning till en annan börjar medlemmen med att meddela medlemsansvariga i den gamla avdelningen, att du flyttar och vart du vill flytta över ditt medlemskap – meddela också den nya avdelningen. Medlemsansvarig i avflyttande avdelning utför då överflyttningen och mailar den medlemsansvariga och kassören i den nya avdelningen om detaljerna.

Medlemsansvarig: Anna Henriksson, athens(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Kassör: Anna Henriksson, athens(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.