Network Menu

Man lär sig när man har roligt! av V. Johansson

Lek och Lär  – Man lär sig när man har roligt!

Det är en helt vanlig lugn och tyst lördagsmorgon på en gata vid foten av berget Filopappou i Aten. En man promenerar med sin hund på trottoaren och en bit bort öppnar någon sina fönsterluckor, men annars är det helt stilla. Det är nästan lite svårt att förstå att man befinner sig mitt i centrala Aten. Plötsligt bryts tystnaden då innergården till ett av de vackra husen fylls med skratt och svenska röster. Barn i åldrarna tre till fem år droppar in med sina föräldrar och det klingar i luften av ”Hej” och ”God morgon”. Klockan närmar sig tio och det är ”Lek och Lär” som har slagit upp sina portar igen. Arbetsgruppen har förberett inne i lokalen med allt som behövs inför dagens träff och strax ringer fröken Katerina i den lilla klockan och barnen springer in. Något av de yngsta barnen vill ha mamma eller pappa med sig in, men övriga föräldrar slår sig ner på bänkarna utanför under tiden som lekträffen varar. Även om det är barnen står i fokus för verksamheten så har vi föräldrar det inte så dumt vi heller därute… Vi varvar ner, beställer kaffe och får en stunds svensk gemenskap även vi. En skön start på helgen!

När idén till den här verksamheten föddes förra våren var det som svar på en gnagande fundering: Hur kan man hjälpa de yngre tvåspråkiga barnen att utveckla sina svenska språkkunskaper när de blir mer aktiva i det grekiska samhället (i förskolor, förskoleklasser och andra aktiviteter), men ännu är för små för att börja i Svenska skolan? Svaret blev Lek och Lär, vilket är en strukturerad lekgrupp för svensktalande barn i åldrarna tre till fem år, ämnad att stärka deras svenska språkkunskaper i en lekfull lärmiljö. Knuten till verksamheten finns också Lek och Läs, en bokbytargrupp med svenska barnböcker. Målet är att Lek och Lär ska hjälpa barnen inte bara med språket, utan även med att bygga på deras kunskaper om Sverige och stärka banden till den svenska kulturen. Dessutom kan det vara en rolig sysselsättning för yngre syskon till de barn som går i Svenska skolan i närheten på lördag förmiddagar.

Här känns det viktigt att betona att Lek och Lär inte är någon förskoleverksamhet. Vi är ambitiösa – det ligger mycket arbete och planering bakom träffarna och vi inspireras ofta av aktiviteter som sker på svenska förskolor – men vi följer ingen skolplan och vi är inte utbildade lärare. Vår arbetsgrupp består av föräldrar som gör allt arbete volontärt. När barnen fyller sex år ges möjlighet till skolstart i Svenska skolan och därmed tar formell undervisning vid. Vi har en mycket god relation till skolan, vilket är värdefullt.

Men hur ser lekträffarna ut då? Jo, varje lekträff har ett särskilt tema som löper som en röd tråd genom de olika aktiviteterna. En ansvarig ledare håller i träffarna och vid behov assisterar några av oss föräldrar.  Våra teman rör allt möjligt som kan intressera barnen, gärna knutet till svenska traditioner och svensk kultur, men även mycket annat. Exempel på teman som vi har haft under våra första terminer är: Jorden och vi, Svenska sagoväsen, Rymden, Våra fem sinnen och Pippi Långstrump. (För en komplett lista se rutan här intill.) Alla träffar är utformade på ett liknande sätt så att barnen känner igen sig från gång till gång. Vi tror att det skapar trygghet och uppmuntrar barnen att delta aktivt i aktiviteterna. Vi börjar med en samling där man sjunger en särskild samlingssång och tar närvaro genom att barnen får sätta upp sina fotografier på ett närvaroträd. Fröken och barnen diskuterar tillsammans kring dagens tema. Sedan följer organiserad lek med inslag av rim, ramsor, sånger och rörelse. Även här väver vi in dagens tema på olika sätt. Efter det är det dags för fruktstund och rast ute på innergården. När barnen kommer in igen samlas de vid pysselbordet för kreativt skapande kring temat och därefter har vi en omtyckt sagostund med högläsning ur en svensk barnbok. Avslutningsvis rundar vi av med en avslutningssång. Varje träff varar i 90 minuter.

Lek och Lär slog upp portarna hösten 2017. Hur ser resultatet ut hittills, efter tre fullbordade terminer? Glädjande nog har vi haft full täckning av platserna varje termin. Alla barnen som deltar i verksamheten förstår svenska, men nivån på talet varierar stort. En del talar svenska obehindrat, andra delvis och några mycket lite. Oavsett nivå ser vi att barnen uppskattar träffarna. De förstår och accepterar att man talar svenska i lekgruppen, deltar aktivt och gläds  åt att umgås med andra barn som delar erfarenheten av tvåspråkighet och den svenska barnkulturen i form av traditioner, barnsånger, barnbokslitteratur etc. Många föräldrar berättar att barnen numera talar mer svenska hemma, använder nya uttryck och har ett större ordförråd.

Det känns fantastiskt roligt att Lek och Lär utvecklats så positivt på så kort tid. Hela processen, från en idé – som kläcktes en vanlig kväll när jag läste godnattsagor för barnen och ett av mina barn frågade om det är “många barn som har ett mammaspråk?” – som sedan utformades till ett koncept, till att hitta fantastiska föräldrar som ville vara med i en arbetsgrupp, att hitta en lämplig lokal, en ledare för verksamheten, planera teman och nu vara inne på den fjärde fullbelagda terminen – har varit obeskrivligt rolig!

Tack alla fina barn och föräldrar för att ni är med och tusen tack till Diana, Fotini, Margarita och Vasilis som varit med i arbetsgruppen under det första läsåret!

Viktoria Johansson

Samordnare och ansvarig för SWEA Athens Barngrupp och Lek och Lär

För mer information: sofia_viktoria(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

Arbetsgruppen för Lek och Lär:

Viktoria Johansson, samordnare

Diana Solberg Pantos

Fotini Oikonomidou

Margarita Rouggeri

Vasilis Nikitas