Network Menu

Kallelse till SWEA Athens Årsmöte 2020 

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2020-01-30
19:30


Kallelse till SWEA Athens Årsmöte 2020 den 30 januari kl 19.30.

Frågorna som skall behandlas på årsmötet är redovisning av årets verksamhet och ekonomiska resultat och frågan om den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Därefter får vi förslag till budget för det kommande året samt val av ny styrelse, revisorer och valberedning. Vi kommer också att presentera ett preliminärt program för året. Om du har andra frågor du vill ha behandlade, kontakta någon i styrelsen, så tar vi upp dem på föredragningslistan.

Innan mötet kommer vi även att ha en kort presentation av vad SWEA är, vad SWEA står för och vilka möjligheter man får som SWEA medlem. Har Du någon väninna som ännu inte är SWEA medlem får du gärna ta med henne som gäst.

Rösträtt har den som betalat årsavgiften för 2020 (40€), som du kan betala till vår kassör innan mötet börjar. Den som inte kan närvara vid mötet kan rösta genom fullmakt. Medlem i SWEA äger rätt att rösta för en (1) icke närvarande medlem.

Om du önskar kan du också betala in medlemsavgiften på SWEAs konto i Alpha Bank.

Efter kvällens möte blir det mat och mingel som vanligt.

Plats: Vi kommer att vara i kyrkans nya lokaler adress: Sotiros 7, 105 58Athens, (på grekiska: Σωτήρος 7), som ligger ett stenkast från kyrkans gamla adress.

Anmäl dig till athens@swea.org

Varmt välkomna!