Network Menu

1a advent i St Pauls Church!

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2019-12-01
18:00 – 19:00


Nu på söndag den 1 december kl. 18.00 är det redan första advent! Vi samlas i St. Paul´s Church för en familjegudstjänst, riktad lite extra till barnen. De får vara med och tända ljus, sjunga adventssånger och får fina änglareflexer.
Vuxenkören medverkar också.
Efteråt blir det kyrkostämma i Paulusgården.
Alla är varmt välkomna, små och stora!