Network Menu

Svenska mammor i Aten!

Som nybliven mamma är det mycket att ta ställning till, än mer som nybliven mamma i ett främmande land. Man känner ofta hur starka ens svenska rötter och värderingar faktiskt är och ser det betydelsefulla i att tillföra sitt barn ett levande svenskt språk och delar av det svenska levnadssättet. Samtidigt vill man ge plats för den främmande kulturen och ge barnet utrymme att så småningom själv hitta sin balans mellan de båda kulturerna. Det är både ansvarsfullt och spännande att vara förälder till ett barn som har förmånen att få växa upp med flera kulturer!

 babyrytmik1 (1)

Det kan vara skönt att få komma i kontakt med andra mammor som befinner sig i en liknande situation som en själv. Vi i SWEA Athens har därför startat en mamma-barngrupp! Vår förhoppning och önskan med gruppen är att den ska skapa en svensk gemenskap och ett nätverk för mammor här i Aten, fungera som ett stöd, ett bollplank, ge trevlig samvaro och en referensgrupp för våra små, ett sammanhang där den svenska kulturen blir än mera påtaglig för dem genom lek och kreativitet tillsammans med andra svensktalande barn. Nyblivna mammor, erfarna mammor, engagerade far- och mormödrar, ni är alla hjärtligt välkomna till oss!

julkalas3

Hoppas vi ses!

Viktoria Johansson, SWEA Athens

E-post: sofia_viktoria(at)hotmail.com