BUS symbol

Våran Viktoria Johansson blir Årets BUSa 2018!

Årets BUSa 2018: Viktoria Johansson

Utdelning, Årets BUSa 2018

SWEA BUS Kommittén har den stora glädjen att presentera den allra första BUSan!

Flera avdelningar hade sänt in nomineringar på Sweor som arbetar starkt med att överföra det svenska språket till nästa generation och det var inte helt lätt för kommittéen att kora en vinnare. Kommittén har dock enats om en och den allra första Årets BUSa, i ett led av många hoppas vi, heter:

VIKTORIA JOHANSSON, SWEA Athens

Viktoria har genom sitt arbete med Lek & Lär-gruppen i Aten skapat ett forum för svensktalande barn i förskoleåldern. Genom en genomarbetad metodik med återkommande moment såsom samlingssång, högläsning och tema har en struktur skapats vilken kan användas även av Sweor i andra avdelningar.

Viktoria har visat att med en genomtänkt pedagogik kan den viktiga tidiga språkutvecklingen hos små barn stärkas.

Med stöd från flera andra Sweor och föräldrar i verksamheten visar hon även att när vi gör något tillsammans kan vi skapa en riktigt god läromiljö för barnen.

Läs mer här:  Engagemang