Network Menu

Lek och Lär

Lördagen den 15 februari startar ännu en ny termin för Lek och Lär! För dig som inte redan känner till oss är Lek och Lär en strukturerad lekgrupp för barn i åldrarna 3-5 år, ämnad att stärka barnens svenska språkkunskaper i en lekfull lärmiljö!

Varför startades Lek och Lär? Det kan vara en utmaning att få barnen i åldrarna 3-5 år att utveckla sina svenska språkkunskaper när de blir mer aktiva i det grekiska samhället – i förskola, förskoleklass och andra aktiviteter – men ännu är för små för att börja i Svenska skolan. Även när de umgås med andra tvåspråkiga barn som talar svenska blir det gemensamma språket gärna grekiska. Vår förhoppning är att en organiserad lekgrupp, där man endast talar svenska, kan hjälpa dem att hålla liv i och utveckla sitt svenska språk, utöka sina kunskaper om Sverige och stärka banden till den svenska kulturen. Dessutom kan det vara en rolig sysselsättning för yngre syskon till de barn som går i Svenska skolan i Plaka på lördag förmiddagar.

Hur fungerar det? Varje lekträff har ett särskilt tema som vi arbetar med. I vår blir det fortsatt Margarita Rouggeri och jag som håller i träffarna. Barnen uppmuntras att delta aktivt i de olika aktiviteterna som är knutna till temat, för att utöka sitt ordförråd, utveckla sitt tal och stärka kunskaperna om Sverige och svensk kultur. Man riskerar inte att ”halka efter” om man missar någon träff, eftersom varje träff har sitt eget fristående tema.

Alla träffar har en liknande utformning så att barnen känner igen sig från gång till gång. Vi ser att det skapar trygghet och uppmuntrar barnen att delta aktivt i aktiviteterna. Varje träff startar med en samling följd av organiserad lek med inslag av rim, ramsor och sånger kring dagens tema. Vi samlas sedan vid pysselbordet för att skapa något spännande, innan vi tar en kort paus med frukstund. Därefter har vi en mysig sagostund kring en svensk barnbok, innan lekträffen avrundas med en gemensam avslutning.

Mottot för Lek och Lär: Man lär sig när man har roligt!

Varmt välkomna att höra av er om ni är intresserade!

Viktoria Johansson

Samordnare för SWEA Athens Barngrupp och Lek och Lär

athens(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Lek och Lär arrangeras av SWEA Athens Barngrupp. Vår barngrupp vänder sig till barn i åldrarna 0-9 år med föräldrar, far- och mormödrar. Vi samlas till lekträffar, har familjeutflykter, arrangerar föredrag i olika ämnen som rör barn och föräldraskap samt firar svenska högtider tillsammans. Ett återkommande inslag i vår verksamhet är ”Lek och Lär”- en lekgrupp för barn i åldrarna 3-5 år, ämnad att stärka deras svenska språkkunskaper i en lekfull lärmiljö! Ett annat återkommande inslag är barnsången som sker i samarbete med Svenska kyrkan i Aten.

Det som främst binder oss samman i gruppen är det svenska språket och den svenska kulturen, som vi på olika sätt vill hålla levande för barnen. Du är varmt välkommen att höra av Dig till oss!