Network Menu

Välkommen till SWEA Athens!

Här finns vi, svensktalande kvinnor i alla åldrar som träffas och har trevligt på olika platser i Aten med omnejd. Vi fungerar som ett kontaktskapande, socialt och stöttande nätverk och vi vill leva i en mix av den grekiska och svenska kulturen.

Vi har ett rikt program, klicka i kalendern här intill för att se vad som kommer den närmaste tiden. Du kan följa med på studiebesök, utflykter, utställningar, resor till spännande platser, och förstås fira svensk jul, lucia och midsommar. Du kan vara med i bokklubben och läsa, diskutera och inspireras. Har du små barn är du välkommen i barngruppen och i barnsången i svenska kyrkan. Vi har också en svensk förskola, Lek och Lär, som är en organiserad lekgrupp där man endast talar svenska. Det hjälper barnen att hålla liv i och utveckla sitt svenska språk men också utöka sina kunskaper om Sverige och stärka banden till den svenska kulturen.

Kort sagt kom med oss och lär känna nya vänner och knyt nya kontakter, hjärtligt välkommen till vår svenska gemenskap!
Heléne Bankefors-Palaghias, Ordförande SWEA Athens

Styrelsen för SWEA Athens 2019

Ordförande                          Heléne Bankefors-Palaghias

Vice ordförande                   Birgitta Koniali

Sekreterare                          Marie Mårtensson-Pantazatou

Kassör                                  Anna Henriksson

Styrelseledamot                   Maria Renhuldt

Suppleant                             Nina Vassilaros

Suppleant                             Eleni Androvic