Network Menu

Kallelse till SWEAs Årsmöte

Här kommer kallelsen till vårt årsmöte Paulusgården tisdagen den 26 januari kl. 19.00.

Frågorna som skall behandlas på årsmötet är redovisning av årets verksamhet och ekonomiska resultat och frågan om den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Därefter får vi förslag till budget för det kommande året samt val av ny styrelse, revisorer och valberedning. Om du har andra frågor du vill ha behandlade, kontakta någon i styrelsen, så tar vi upp dem på föredragningslistan. Vi kommer också att presentera ett preliminärt program för året.

Innan mötet kommer vi även att ha en kort presentation av vad SWEA är, vad SWEA står för och vilka möjligheter man får som SWEA medlem. Har Du någon väninna som ännu inte är SWEA medlem får Du gärna ta med henne som gäst.

Rösträtt har den som betalat årsavgiften för 2016 (40€), som du kan betala till vår kassör innan mötet börjar. Den som inte kan närvara vid mötet kan rösta genom fullmakt. Medlem i SWEA äger rätt att rösta för en (1) icke närvarande medlem. Om du önskar kan du också betala in medlemsavgiften på SWEAs konto i Eurobank, kontakta oss för mer information.

Under kvällen anordnar vi liksom förra året ett lotteri och efter avslutat möte blir det mat och mingel som vanligt.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Arsmate2