Network Menu

Hej och varmt välkomna till SWEA Athens!

SWEA är en global förening om fungerar som ett nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatt utomlands. Föreningen grundades 1979 i Los Angeles av Agneta Nilsson och har under åren vuxit till cirka 7 500 medlemmar.SWEA finns idag i 33 länder och på fem olika kontinenter.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen. SWEA kan också ge stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.

SWEA är uppdelade i avdelningar runt om i världen och vi träffas på regelbundna regionmöte och världsmöte för att kontinuerligt vidareutveckla vår organisation. Varje avdelnings lokala arbete är dock det som är basen i vår verksamhet.

SWEA Styrelse 2017

EA Athens bildades vid millennieskiftet och vi har idag knappt ett 60-tal medlemmar som regelbundet träffas och umgås. Vi försöker variera programmet för att alla medlemmar skall hitta något som passar. En gång i månaden träffas vi och äter lunch nere i centrum och vid ytterligare ett par tillfällen varje månad träffas vi och lyssnar på ett föredrag, går på muséum eller ett galleri, har en diskussionskväll, ser på film eller träffas på en ”After work”. Strax innan vi alla bryter upp inför sommaren anordnar vi en sommarmiddag och strax före jul har vi en julmiddag med luciafirande och båda sammankomsterna är väldigt uppskattade. Vi samlas då kring svenska traditioner och äter svensk mat.

Under fliken ”Aktiviteter” hittar Du information från vår barngrupp och bokklubb samt även våra nyhetsbrev vilket ger en bra, övergripande bild av vad vi gör. Barngruppen träffas regelbundet med de mindre barnen och här är givetvis även mor- och farmödrar välkomna att komma med sina barnbarn.

Du som ännu inte är medlem, men är lite nyfiken på vad vi gör, hör av Dig till oss så kan Du komma med på nästa evenemang och se hur trevligt vi har.

Välkommen!

Anette Rydén
Ordförande SWEA Athens