Network Menu

Kallelse till SWEA Athens Årsmöte 2018

Loading Map....

Datum/Tid
Datum: 2018-01-30
19:00 – 22:00

Plats
Paulusgården


Mötet kommer att hållas på Paulusgården tisdagen den 30 januari kl. 19.00

Frågorna som skall behandlas på årsmötet är redovisning av årets verksamhet och ekonomiska resultat och frågan om den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Därefter får vi förslag till budget för det kommande året samt val av ny styrelse, revisorer och valberedning. Vi kommer också att presentera ett preliminärt program för året. Om du har andra frågor du vill ha behandlade, kontakta någon i styrelsen, så tar vi upp dem på föredragningslistan.

Innan mötet kommer vi även att ha en kort presentation av vad SWEA är, vad SWEA står för och vilka möjligheter man får som SWEA medlem. Har Du någon väninna som ännu inte är SWEA medlem får Du gärna ta med henne som gäst.

Rösträtt har den som betalat årsavgiften för 2018 (40€), som du kan betala till vår kassör innan mötet börjar. Den som inte kan närvara vid mötet kan rösta genom fullmakt. Medlem i SWEA äger rätt att rösta för en (1) icke närvarande medlem.

Om du önskar kan du också betala in medlemsavgiften på SWEAs konto i Eurobank. Hör av er till oss om du vill betala medlemsavgiften via bank. athens(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Under kvällen anordnar vi liksom förra året ett lotteri och efter avslutat möte blir det mat och mingel som vanligt.

Anmäl dig senast den 26 januari till Anette athens(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Varmt välkomna!
Styrelsen